ding da ling ding da ling da. clocking ticking time spinning. ding da ling ding da ling da. raindrops falling into the air. ding da ling ding da ling da. Are you still in my heart. ding da ling ding da ling da.my tear suddenly drops. ding da ling ding da ling da. lonely nights talk to myself. ding da ling ding da ling da. who can wrap my sad tears away. ding da ling ding da ling da. pack myself into right mood. ding da ling ding da ling da. someone will love me.  

文章標籤

~咰龍~ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()